Aikuisliikunnan ohjaajille ja valmentajille

ESLUn kunto-, terveys-, harraste ja aikuisliikuntaan keskittyvän toimialan tavoitteena on lisätä liikettä Etelä-Suomessa. Haluamme liikunnan avulla tarjota iloa, innostusta ja hyvinvointia aikuisten arkeen, niin töihin kuin vapaalle.

Vaikutamme paikallisten toimijoiden kautta ja tarjoamme erilaisille yhteisöille sekä liikuntatoiminnan järjestäjille asiantuntemusta, tietoa, koulutusta, tukea ja verkostoja liikuntatoiminnan käynnistämiseen, kehittämiseen ja lisäämiseen. ESLUn palveluiden kohderyhmiä ovat urheiluseuratoimijat, kuntien liikunta- ja terveyspalveluiden henkilöstö sekä työyhteisöjen johto, liikunta- ja hyvinvointivastaavat.

ESLU toimii tiiviissä yhteistyössä Kunnossa kaiken ikää -ohjelman, Valon, Soveli ry:n sekä muiden hyvinvointia ja liikuntaa edistävien toimijoiden ja asiantuntijaorganisaatioiden kanssa. ESLU on kumppani myös EU:n rahoittamassa kansainvälisessä Sport Clubs for Health –kehityshankkeessa, jonka tavoitteena on jalkauttaa seuratoimintaan hyviä toimintamalleja.

Uskomme, että terveyden edistämiseen panostavalla urheiluseuralla tulee olemaan enemmän tyytyväisiä jäseniä, terveitä urheilijoita, hyvinvoivia liikkujia, osaavia ohjaajia ja valmentajia sekä päteviä seurajohtajia tulevina vuosina.

Valmentaja- ja ohjaajakoulutusten tarjottimella ovat:


Tervetuloa aikuisten ohjaajaksi -koulutus

Aloitteleville ohjaajille suunnattu koulutus, jonka tavoitteena on rohkaista ja tukea osallistujia kannustamaan ja innostamaan muita liikkeelle. Koulutus tarjoaa perustietoa aikuisten kunto- ja terveysliikunnasta ja sopii sitä kautta hyvin yhdistysten ja työhteisöjen hyvinvointi- ja liikuntavastaaville sekä kuntoliikkujalle itselleen oman liikkumisen tueksi.

Aktiivinen arki -työpaja

Työpaikkojen henkilöstön aktivointiin suunnattu osallistava työpaja. Soveltuu erityisesti toimistotyötätekeville ja työpaikoille, joissa on liikuntakipinän. Lisätietoa sisällöstä.

I-tason valmentaja- ja ohjaajakoulutus

ESLU järjestää alueellaan ohjaaja- ja valmentajakoulutuksen 1-tason koulutuksia niin lasten, nuorten kuin aikuisten ohjaajille. Koulutusten tavoitteena on luoda perusta yksittäisen harjoituskerran laadukkaaseen toteuttamiseen. VOK 1-tason koulutuskokonaisuus rakentuu aikuisten ohjaajiksi suuntautuvilla 10:stä sekä lasten ja nuorten ohjaajiksi suuntautuvilla 12:sta teemakoulutuksesta. Näistä yhteisiä koulutuksia on kuusi.

 

Kaikille yhteiset koulutukset (21h):

- Kannustava valmentaja ja ohjaaja (3h)

- Liikunnallinen ja urheilullinen elämäntapa (2h)

- Harjoittelun suunnittelu ja arviointi (3h)
- Oppiminen ja opettaminen harjoitustilanteessa (3h)

- Ihmisen elinjärjestelmät ja harjoittelu (3h)

- Fyysinen harjoittelu (7h)

 

Oppimis-/välitehtävät (15h)

Aikuisten ohjaajiksi suuntautuvilla kokonaisuuteen kuuluvat myös (14h)

- Liikunta aikuisen arjessa (5h)

- Vinkkejä ohjaustuokioihin (3h)

- Valmentajana ja ohjaajana kehittyminen (etäopintona 2h) 

- Vapaa valintainen koulutus itseä kiinnostavasta aiheesta (etäopintoina 4h)

 

Teemakoulutusten kesto vaihtelee 2-7 tunnin välillä ja sen lisäksi niihin liittyy oppimistehtäviä. Koulutuksen kokonaislaajuus on kaikilla 50 tuntia. Osa lajiliitoista toteuttaa VOK -koulutukset itsenäisesti ja osa yhteistyössä liikunnan aluejärjestöjen kanssa.

 

Koulutuksia järjestetään niin yksittäin sekä valtakunnallisesti yhteisinä VOK-superviikonloppuina. ESLUn koulutuskalenterista näkee lähiajan koulutustarjonnan. ESLU tuo myös kouluttajan seuran omiin tiloihin ja räätälöi koulutukset tarpeiden mukaan! Kysy tarjous merja.palkama(@)eslu.fi

Virikekoulutukset

 

ESLUn peruskoulutustarjontaa on täydennetty erilaisilla virike- ja teemakoulutuksilla, ajankohtasilla infoilla ja asiantuntijaseminaareilla. Näissä valittuun koulutusteemaan pureudutaan perusteita syvemmin alan ammattilaisen johdolla. Koulutukset ovat kaikille avoimia, mutta oletus on, että osallistujilla on perustiedot ihmisen anatomiasta, fysiologiasta ja liikunnanohjauksesta. Avoimet koulutukset löydät koulutuskalenterista.

Tilauskoulutukset

 

ESLU tuo ohjaajakoulutukset myös omaan kuntaasi, työyhteisöösi tai seuraasi. Sinulle sopivaan paikkaan, sopivana ajankohtana.

Suosittuja tilauskoulutuksia ovat olleet muun muassa kunnan tai urheiluseuran liikunnanohjaajille yhteinen koulutus- ja kehityspäivä, jossa ESLUn kouluttaja tarjoaa vinkkejä esimerkiksi ikääntyneiden liikunnasta, venyttelystä, kehonhuollosta ja ravinnosta. Pyydä tarjousta tilauskoulutuksesta!

 

Kouluttajat

 

ESLUn kouluttajalistoilla on noin 40 eri alojen asiantuntijaa ja osaaja. Osaan kouluttajistamme voit tutusta täällä.

 

Lisätietoa ESLUn aikuisliikunnan koulutuksista antaa

 Merja Palkama

Merja Palkama
kunto- ja terveysliikunnan kehittäjä                 
puh. 040 595 4195
merja.palkama(at)eslu.fi

 

 Kuva: KKI-ohjelma / Jiri Halttunen