Liikuntaleikkikoulun ohjaajille

Liikuntaleikkikoulu on Nuoren Suomen kehittämä 3–6-vuotiaiden lasten monipuolinen liikuntaohjelma.Liikuntaleikkikoulu

Liikuntaleikkikoulun ohjaajakoulutus, tuntimallit ja toimintatapa edistävät pienten lasten liikuntaa muun muassa urheiluseuroissa, Mannerheimin Lastensuojeluliiton yhdistyksissä, seurakunnissa ja päivähoidossa.

Yhdistyksissä Liikuntaleikkikoulu on pienten lasten monipuolinen liikuntaharrastus. Päivähoidossa Liikuntaleikkikoulu-ohjelmaa voidaan soveltaa osana liikuntakasvatusta.

Liikuntaleikkikoulun sisältö on rakennettu lasten liikunnallisen kehityksen vaiheet huomioiden ja se tarjoaa päivähoidon liikuntakasvatuksen avuksi suunnitelmallisen neljän vuoden liikuntaohjelman valmiine tuntimalleineen. Liikuntaleikkikoulun avulla ohjattu liikunta on tavoitteellista, monipuolista ja hauskaa!

Kevätkauden 2017 koulutukset