Kunto- ja terveysliikunta

ESLU aikuisliikuntaan keskittyvän toimialan tavoitteena on lisätä liikettä. Tarjoamme koulutusta, verkostotapaamisia, tukea ja tietoa aikuisten kunto- ja terveysliikunnan kehittämisessä urheiluseuroille, kunnille ja työyhteisöille. Lisäksi osallistumme kampanjoihin, järjestämme tapahtumia sekä innostamme aikuisia liikkumaan ja huolehtimaan omasta hyvinvoinnistaan. 

Toimimme tiiviissä yhteistyössä Kunnossa kaiken ikää -ohjelman ja Suomen Olympiakomitean kanssa terveysliikunnan edistämiseksi.

Aikuisliikuntaan keskittyvän toimialan painopisteenä on

 1. Yhteistyön lisääminen ja vuorovaikutuksen varmistaminen paikallistasolla
 2. Paikallistoimijoiden osaamisen vahvistaminen
 3. Liikuntaneuvonnan palveluketjujen luominen ja kehittäminen
 4. Työyhteisöliikunnan lisääminen ja kehittäminen

ESLUn aikuisliikunnan toimintatarjottimelta löydät

 • Matka hyvään kuntoon -kampanja
 • Aikuisliikunnan ohjaajakoulutuksia avoimina ja tilauksesta
 • Virike- ja teemaluentoja sekä asiantuntijaseminaareja
 • Opastusta Liikkujan Apteekki -toimintamallien käyttöönottoon
 • Työyhteisöliikuntaa tukevia toimintoja mm:
  - Työyhteistön liikuntaohjelman suunnittelu Työpaikan liikuntaohjelman kartoitus -työkalun avulla
  - Liikuntavastaavan tuki ja koulutus
  - Henkilöstön liikkumaan aktivointi ja seuranta
  - Kuntotestaus     
  - Teemaluennot ja tietoiskut
  - Lajikokeilut ja -tutustumiset
  - Tykypäivät ja kampanjat
 • Lisäksi ESLU auttaa paikallistoimijoita ja kuntia kehityshankkeiden suunnittelussa ja taloudellisen tuen hakuprosesseissa.

ESLUn aikuisliikuntatoimialan palvelut on suunnattu:

 • Aikuisia liikuttaville ohjaajille ja valmentajille
 • Aikuisten terveyttä ja hyvinvointia edistäville toimijoille ja yhteistyötahoille (kunnat, urheiluseurat, muut yhdistykset, työyhteisöt)
 • Hyvinvoinnin ja terveysliikunnan asiantuntemusta kaipaaville työyhteisöille
 • Aikuisten liikuntaolosuhteista ja -palveluista päättävälle johdolle (kunnat, urheiluseurat, työyhteisöt)

ESLUn kunto- ja terveysliikuntatyön perustana ovat:

ESLUn aikuisliikuntatyön tavoitteena on luoda lisää liikettä!

 

 Merja Palkama

Merja Palkama
kunto- ja terveysliikunnan kehittäjä                 
puh. 040 595 4195
merja.palkama(at)eslu.fi