KKI-avustus aikuisliikuntaan

Aikuisten terveyttä edistävän liikunnan avustusten hakujärjestelmä

Valtio tukee aikuisten terveyttä edistävän liikunnan kehittämiseen tähtääviä toimenpiteitä kehittämismäärärahojen avulla. Eri tahot voivat hakea tukea eri lähteistä:

 • KKI-ohjelma muille paikallisten yhteisöjen hankkeille

Hae KKI-hanketukea 31.3. & 30.9.KKI-ohjelma

Kunnossa kaiken ikää -ohjelma jakaa taloudellista tukea paikallisille toimijoille, jotka järjestävät aloittelijoille sopivaa liikuntatoimintaa sekä kehittävät keinoja kannustaa terveytensä kannalta liian vähän liikkuvia työikäisiä säännöllisen liikuntaharrastuksen pariin. Tukea on jaossa kaksi kertaa vuodessa: 31.3. ja 30.9. Alla on esitelty hakijoiden ja haun kriteerit tarkemmin.

Hanketukihaku on avoin kaikille rekisteröidyille yhteisöille, kuntia lukuun ottamatta.

KKI-hanketuen esite.
Tuki anotaan sähköisellä lomakkeella.

Taloudellista tuen kriteerit:

 • Hanke aktivoi liikkumaan työikäisiä, jotka liikkuvat terveytensä kannalta liian vähän.
 • Hankkeella on toimintamalli, joka houkuttelee ei lainkaan tai vähän liikkuvia ihmisiä liikunnallisen elämäntavan alkuun.
 • Hanketta järjestävät useat eri tahot, joille kohderyhmän aktivoiminen liikkumaan on yhteinen tavoite.
 • Hankkeen hakema avustus on korkeintaan puolet kokonaiskuluista. Tukea ei myönnetä mittaviin välinehankintoihin, matkakorvauksiin eikä yksittäisten tapahtumien järjestämiseen.
 • KKI-ohjelma voi myöntää avustusta myös sellaisille hankkeille, jotka tukevat KKI-toiminnan aloittamista ja tavoitteita.

KKI-hanketuessa on vuosittain kaksi hakuaikaa: 1.-31.3. sekä 1.-30.9. Samalle hankkeelle voidaan myöntää tukea joka toisella hakukierroksella. Tuen hakeminen tapahtuu sähköisellä hakulomakkeella, joka löytyy KKI-ohjelman verkkosivuilta.

KKI-ohjelman verkkosivuilta löytyy kattavasti tietoa hankkeen suunnittelusta ja tuen hakemisesta sekä esimerkkejä tuetuista hankkeista ja hyvistä toimintamalleista.

KKI-koulutustuki

KKI-ohjelma

KKI-koulutustuki on tarkoitettu (vertais)ohjaajille, liikuntavastaaville ja liikuntaneuvojille mahdollistamaan osallistuminen koulutuksiin, jotka edistävät matalan kynnyksen liikuntaryhmien toimintaa tai muuten kannustavat terveytensä kannalta liian vähän liikkuvia työikäisiä säännöllisen liikunnan pariin.

KKI-koulutustuen hakukriteerit

 • Koulutustukea voivat hakea ohjaajalleen/liikuntaneuvojalleen/-vastaavalleen kaikki rekisteröidyt yhteisöt, myös kunnat ja yritykset
 • Koulutukseen osallistuvan tulee ohjata/edistää terveytensä kannalta liian vähän liikkuvien työikäisten liikuntaa
 • Samalle ohjaajalle voidaan myöntää koulutustukea kerran vuodessa (1x/vuosi)
 • Samaan koulutukseen voidaan myöntää tukea samasta hakijayhteisöstä korkeintaan kolmelle osallistujalle
 • Koulutukseen osallistumiselle tulee olla perusteltu tarve, joka tukee hakijayhteisön toimintaa ja edistää KKI-ohjelman tavoitteiden toteutumista

Hakeminen

KKI-koulutustuessa on jatkuva haku. Sähköinen hakemus liitteineen (koulutusesite) tulee lähettää viimeistään kuukautta (1 kk) ennen koulutusta. Lisätietoja KKI-koulutustuen hakemisesta sekä hakulomake löytyvät Kunnossa kaiken ikää -ohjelman verkkosivuilta.

Lisätietoja:
Merja Palkama
merja.palkama(at)eslu.fi
puh. 040 595 4195

Kuvat: KKI-ohjelma/Studio Juha Sorri ja Jiri Halttunen