Liikkuva koulu työpaja – liikunta kouluyhteisön tukena

Työpaja haastaa työyhteisöä tarkastelemaan koulu- ja työpäivän aikaisen liikkumisen vaikutuksia koko kouluyhteisön (oppilaat ja työntekijät) hyvinvoinnin kannalta sekä tuo esille keinoja toiminnan kehittämiseksi. Työpajassa haetaan osallistujien kanssa keinoja juuri oman koulun toiminnan kehittämiseen. 

KoululaisetNykytilan tarkastelun kautta luodaan yhteisiä suuntaviivoja tulevalle tekemiselle. Jokainen työpajaan osallistuva pääsee vaikuttamaan yhteisiin valintoihin.

Koko työyhteisölle suunnattu 2-3 tunnin työpaja voidaan toteuttaa esimerkiksi yhteistoiminta-ajalla tai veso-koulutuksena.

Työpajan keskeisiä teemoja ovat:

  • Koulukohtainen kehittämistyö
  • Koulupäivän liikunnallistamisen keinot
  • Henkilökunnan osallisuus koulupäivän liikunnallistamisessa
  • Liikunnan ja oppimisen välinen yhteys
  • Henkilökunnan liikkumisen ja hyvinvoinnin edistäminen

Työpajan perustiedot:

Kesto: 2-3 tuntia
Hinta: maksuton, Opetus- ja kulttuuriminsteriön tukema

Tiedustelut ja varaukset:

Sari Sivonen, lasten ja nuorten liikunnan kehittäjä, sari.sivonen(at)eslu.fi, puh. 040 544 7771