Kasva urheilijaksi

Nuori Suomi on kehittänyt yhteistyössä asiantuntijoiden kanssa 11–15-vuotiaiden urheilijoiden vahvuuksia ja kehityshaasteita mittaavat ominaisuus- ja elämänrytmitestit sekä urheilijoiden psykososiaalisia ominaisuuksia ja taitoja kartoittavan motivaatiotestin. Yksilölliset, kannustavat ja harjoittelua ohjaavat testipalautteet sekä oman kehityksen seurantamahdollisuus tukevat kilpaurheilusta innostuneen nuoren fyysistä ja henkistä kasvua hyväksi urheilijaksi.

Kasva urheilijaksi -verkkosivulta löydät

  • ominaisuus-, elämänrytmi- ja motivaatiotestit
  • yksilöllisesti ohjaavaa ja kannustavaa palautetta
  • mahdollisuuden oman kehityksen seurantaan ja vertailuun
  • testiohjeet ja tulostettavat testilomakkeet
  • vapaasti ladattavat ääninauhat testeihin
  • tietoa monipuolisesta harjoittelusta ja urheilullisesta elämänrytmistä

Kasva urheilijaksi -verkkosivujen materiaalit ovat maksuttomia. Osa sivuston materiaaleista vaatii rekisteröitymisen. Sivusto on Suomen Olympiakomitean hyväksymä.

Testaa Kasva urheilijaksi -sivustolla millainen urheilija olet

Ominaisuustesti mittaa ja antaa palautetta urheilijan nopeudesta, nopeusvoimasta, liikkuvuudesta, kestävyydestä ja lihaskunnosta. Lisäksi Pro-osan viidellä testillä voi kartoittaa urheilijan lihastasapainoa. Testit voidaan toteuttaa esimerkiksi valmentajan johdolla harjoitusten tai leirien yhteydessä. Testien tukimateriaalit (ohjevideot, tulostettava ohjemanuaali, tuloskortti ja ääninauhat) löytyvät Kasva Urheilijaksi verkkosivulta ilman rekisteröitymistä.

Elämänrytmitesti analysoi liikkuuko, harjoitteleeko, lepääkö ja syökö urheilija suositusten mukaisesti. Urheilija kirjaa netin ajankäyttökalenteriin seitsemän vuorokauden ajalta harjoittelun ja liikunnan kokonaismäärät, unirytmin ja -määrän, ateriarytmin ja ruokailujen terveellisyyden sekä koulunkäynnin. Kirjausten jälkeen urheilija saa päiväkohtaisen pisteytyksen sekä pikapalautteen. Seurantajakson päättyessä järjestelmä laskee elämänrytmipisteet ja kertoo, mitkä osa-alueet ovat hyvässä kunnossa ja missä on vielä parannettavaa suhteessa suosituksiin.
 
Motivaatiotesti arvioi, kokeeko urheilija harjoittelussa ja kilpailutilanteissa muun muassa iloa, innostusta ja intohimoa. Testi kannustaa ja innostaa urheilijoita panostamaan omaan yksilölliseen kehittymiseensä läpivalaisemalla urheilussa ja elämässä tärkeitä psyykkisiä taitoja, kuten itseluottamusta ja sisua. Valmentajalle testi antaa paremmat eväät oppia tuntemaan urheilija entistä paremmin ja tämän avulla rakentaa valmennusta yksilöllisemmäksi.

Lisätietoja: www.kasvaurheilijaksi.fi